Daarom zijn, met GroenLinks in het college, vergroening en biodiversiteit de afgelopen jaren Leidse beleidsprioriteiten geworden. Met grootschalige projecten, zoals het volledig nieuwe Lakenpark en duizenden vierkante meters groen in de wijken, en kleinere projecten op straatniveau, samen met de direct omwonenden. Samen met de stad zijn onder andere veel boomspiegels, geveltuintjes en het Singelpark gerealiseerd. Op deze succesvolle lijn gaan we natuurlijk door, met als doel om elke straat te vergroenen, parken zo dicht mogelijk bij elke voordeur te hebben en om samen met kennisinstituten als Naturalis dé biodiversiteitsstad te worden.

Groene rond Molen De Valk

Groen en water verbonden

Voor ontspanning, sport en andere recreatie is het fijn als de groene stroken zo veel mogelijk met elkaar verbonden zijn, en dicht bij huis bereikbaar. Daarnaast hebben de verschillende soorten dieren ook netwerken nodig om zich te kunnen verspreiden - en zo als soort en populatie te overleven op een gezonde manier. Maar elke soort leeft op een andere schaal en ervaart andere hindernissen: vogels, vissen, bloemen of bijen hebben bijvoorbeeld heel verschillende behoeftes. Daarom werken we aan biodiverse natuurnetwerken op zo veel mogelijk schalen: via parken, wegbermen, onder en langs het water en op daken. Daarnaast brengen we in kaart waar de knelpunten voor soorten liggen.

 

samen aan de slag Ashley

Samen met de stad maken we werk van BiodiverCity Leiden

Leiden is onlangs benoemd tot één van de tien Europese BiodiverCities, mede dankzij alle projecten die samen met bewoners zijn opgezet via het programma Samen aan de Slag*, en door de aanwezigheid van kennisinstituten als Naturalis en de Universiteit Leiden. We willen met deze titel dé biodiversiteitsstad worden, zowel door onder andere samen met de buurtbewoners straten te vergroenen als door kennis over stedelijke biodiversiteit te vergroten. Tijdens afgelopen jaren is er ook een succesvolle wijkaanpak om Leiden wijk voor wijk duurzaam en klimaatbestendig in te richten gestart in de wijken Noorderkwartier, Houtkwartier, Professorenwijk en Gasthuiswijk; hier gaan we mee door. Daarnaast gaat het college door met de jaarlijkse rapportage over het toevoegen van groen in de stad.

Rennende kinderen

Groen voorbereid op de toekomst

Vergroening, en minder verstening, kan helpen bij het verminderen van de steeds extremere hitte in de zomer, bij het verwerken van steeds extremere regenbuien en het opslaan van water tegen de droogte, ofwel bij klimaatadaptatie. Daarnaast kan regenwater in het groen, en in waterwegen en waterpleintjes* worden opgevangen in plaats van dat het via het riool bij extreme buien moeilijk te verwerken is. Dat is meteen ook goed voor de biodiversiteit. Daarnaast bereiden we de jeugd goed voor op de toekomst door goede natuur,- en milieueducatie aan te bieden.

Marleen Schreuder visie stadstuinieren Leiden

Een duurzame, diervriendelijke en gezonde leefstijl

De belangrijkste impact van Leiden op de biodiversiteit en de natuur ligt waarschijnlijk op de hoeveelheid grond die nodig is om ons van voedsel en spullen te voorzien. Hoewel daarin lang niet alles binnen de directe macht van de gemeente ligt willen we met name zorgen voor meer mogelijkheden voor lokale duurzame landbouw in zogenoemde korte ketens en vormen van stadslandbouw zoals Het Zoete Land en de volkstuinen. Daarnaast maken we werk van dierenwelzijn in Leiden.

Met GroenLinks in het College (2018-2022)

...is het aantal gemeentelijke bomen toegenomen. Na een jarenlange afname onder vorige colleges, komen er nu weer honderden bomen bij, dankzij de aanleg van nieuwe parken en vergroening van de wijken.

...kan het hele rondje Singelpark worden gewandeld, dankzij de aanleg van de Singelparkbruggen. Veel parkdelen zijn opgeknapt, de biodiversiteit is flink vergroot en vele nieuw bomen geplant. Met het Lakenpark is er zelfs een nieuw park in de binnenstad bijgekomen.

...is er een Stadsecoloog benoemd die helpt de wetenschappelijke kennis van stedelijke biodiversiteit onderdeel te maken van het gemeentelijke beleid.

...worden acht wijken volledig klimaatbestendig ingericht, met meer bomen, meer open water en duizenden vierkante meters extra groen.

...krijgen stadsdieren volop de ruimte, dankzij de aanleg van onder meer vele bijenlinten, nestkasten, natuurvriendelijke oevers, ecologische bermen en diervriendelijke verlichting.