Nieuws

Biedt opvang en woningen aan Leidse daklozen!

Nederland is ontzettend welvarend, maar toch kennen we 30.000 daklozen. Ook in Leiden zijn er te weinig plekken om elke dakloze op te kunnen vangen. Reden voor ons raadslid Rembrandt Rowaan om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Zijn inzet: perspectief op een woning en een zelfstandig bestaan voor elke Leidse dakloze.

Lees verder

Fleur de Hoven en de Slaaghwijk op!

Een versteende stad als Leiden snakt naar vergroening. Het college van B&W heeft duurzaamheid en vergroening dan ook hoog in het vaandel staan. In het beleidsakkoord zijn zelfs miljoenen euro's gereserveerd voor vergroening in de wijken. Een bijzondere uitdaging daarbij is het groen er ook ´s winters mooi uit te laten zien. Raadsleden Jos Olsthoorn en Marleen Schreuder zien een mogeljke oplossing in de MidWinterFire-struik en vroegen het college of ze er ook zo over denken.

Lees verder

Snel meer biodiversiteit op het Bio Science Park

Meer biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Dat was de inzet van het manifest dat een brede samenwerking van GroenLinks, natuurorganisaties, omwonenden en studenten in 2017 overhandigde aan de gemeente. Sindsdien is de steun flink gegroeid. Meerdere werkgroepen hebben voorstellen uitgewerkt en is er zelfs al geld opzijgezet voor investeringen in de natuur op het bedrijvenpark. Het wachten is nu op de gemeente om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. GroenLinks wil dat de vaart erin komt en heeft daarom vragen gesteld.

 

Lees verder

Dorst in de Binnenstad!

“Waar blijven de openbare watertappunten in de Leidse binnenstad?”. Dat vraagt GroenLinks raadslid Walter van Peijpe zich af na het lezen van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2019, dat donderdag 21 februari in de raadscommissie Werk en Middelen wordt behandeld. Daarin staan een hoop goede plannen voor de Leidse binnenstad, maar mist vooralsnog een netwerk van watertappunten.

 

Lees verder

Nieuw armoedebeleid: van armoedebehoud naar armoedebestrijding

“Geef armoede niet door. Bestrijd het”. Met die insteek voerde fractievoorzitter Ashley North donderdagavond het debat over het nieuwe armoedebeleid. Voor GroenLinks is het erg belangrijk dat de sociale regelingen voor alle stadsgenoten met een klein inkomen toegankelijk zijn en perspectief bieden op een betere toekomst, zonder armoede. Nadat de raad onze motie voor ambitieuze armoedebestrijding overnam, kon de fractie, net als een ruime meerderheid van de raad, met overtuiging instemmen met het nieuwe beleid.

Lees verder