Nieuws

Extra budget voor jongerenparticipatie in Leiden

Jongeren

Eerder deze maand stemde de Leidse gemeenteraad in: het budget voor vraaggerichte jongerenparticipatie wordt voor de periode 2019 tot 2021 verhoogd van 100.000 naar 130.000 euro per jaar. Hiermee stelt de gemeente meer geld beschikbaar om jongeren zelf hun de goede ideeën voor de stad uit te laten voeren. Een prachtig resultaat, waarvoor wij ons al jaren inzetten!

Lees verder

Blogpost: Samen maken van Leiden 2040

Van 24 tot en met 30 november werd in Leiden de week van de stadsgesprekken gehouden. Dit was een onderdeel van het maken van de Omgevingsvisie Leiden 2040. Eerder waren er al algemene vertrekpunten vastgesteld door het huidige college van B&W, en hadden enkele groepen al meegedacht over de onderwerpen. In de stadsgesprekken ging het de gemeente om meepraten door de burgers over te maken keuzes. 

Lees verder

Oproep tot meedenken over het Europees concept programma

Op 7 december hebben alle leden van GroenLinks een e-mail ontvangen over het Europees concept verkiezingsprogramma Voor Verandering. Natuurlijk is jouw input hierop van harte welkom! Tot en met 6 januari 2019 kunnen daarom wijzigingen voor het programma, de amendementen, worden ingediend. Deze kunnen worden ingestuurd door groepen bestaande uit minimaal 25 GroenLinks-leden. Over het programma en de amendementen zal vervolgens op het landelijk GroenLinks congres van 16 februari 2019 in Zwolle worden gestemd. Ook in Leiden willen we hier actief mee aan de slag gaan, lees hieronder verder hoe we dit precies gaan doen.

Lees verder

Interview Rembrandt Rowaan

Vorige maand maakten jullie al kennis met onze jongste raadslid Marleen, deze maand zetten we raadslid Rembrandt Rowaan in het zonnetje. Wie is hij, wat zijn zijn drijfveren en hoe ervaart hij zijn werk als raadslid? Lees snel verder!

Lees verder

Blogpost: De Week van het Stadsgesprek

Deze week is het de Week van het Stadsgesprek in Leiden waarbij we gezamenlijk kijken naar de toekomst, want hoe ziet onze mooie stad er over 20 jaar uit? Grote uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van bouwen in de stad (hoogbouw of niet?), duurzaamheid en inclusiviteit. Gedurende de diverse informatieavonden kun je als Leidse burger meepraten over deze thema's en meedenken met Leiden in 2040. Onze nieuwe campagneleider Maurits Donga ging naar een van de bijeenkomsten en hieronder lees je zijn bevindingen. 

Lees verder

Blogpost: Paniekvoetbal in de woningmarkt: een ode aan de burgerparticipatie

Woningen moeten duurzamer, maar hoe dan? En welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? GroenLinks Leiden heeft hier de afgelopen weken veel over gedeeld en een drukbezochte themabijeenkomst over georganiseerd. Deze week delen we een blogpost van ons lid Maria Fraaije, die zeer geïnteresseerd is in dit belangrijke onderwerp. Zij vraagt zich in onderstaand stuk af: hoe wordt de burger buiten spel gezet in het paniekvoetbal op de woningmarkt? Veel leesplezier!

Lees verder