November was een maand vol groene en linkse successen. Zo haalde GroenLinks bij de begrotingsbehandeling een hele rij voorstellen binnen en zijn er besluiten genomen over een veel groener Havenplein, Veerplein en een klimaatadaptieve Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid.

Havenplein groener en extra ruimte voetgangers
Het Havenplein krijgt een groene make-over. Een initiatief van oud-raadslid Jos Olsthoorn dat zorgt voor extra ruimte voor voetgangers en ruimte maakt voor bloemen, bomen en planten.   

Veerplein wordt Veertuin!
Het Veerplein wordt omgedoopt tot Veertuin. Deze groene en autoluwe straat gaat de schakel vormen tussen het Plantsoen, Kaarsenmakersplein en Lakenpark. Daarmee wordt het Singelpark één verbonden geheel.

Begroting 2022-2025
Op 11 november vonden de algemene beschouwingen  plaats over de gemeentebegroting van 2022-2025. De fractievoorzitters gingen met elkaar in debat over het bestuur van de afgelopen 4 jaar en keken samen vooruit naar  de toekomst.

Vooraf was er onderhandeld over een Verzamelamendement Vrijwel alle fracties sloten een overeenkomst om overgebleven incidenteel geld gezamenlijk te verdelen. Zowel oppositie als coalitiepartijen hebben zo hun stempel kunnen drukken op het debat. Een mooi staaltje samenwerking.

GroenLinks slaagde erin om de volgende voorstellen in te dienen en aangenomen te krijgen:

  • Het bestrijden van energiearmoede, dringend nodig met stijgende gasprijzen en de winter voor de deur. (Marcel Terlouw)
  • Het plein achter Leiden centraal wordt omgedoopt tot Ramses Shaffyplein.(Ivo van Spronsen)
  • Extra investeringen voor de komende 3 jaar geeft ongedocumenteerden een stabiele situatie.(Gebke van Gaal)
  • Samen aan de Slag, een project waarin bewoners samen hun straat vergroenen met gemeentesubsidie, krijgt een financiële impuls. (Marleen Schreuder)
  • In het Stadsbouwhuis komen mogelijk woningen, en toegezegd is dat dit vooral sociale huurwoningen worden.(Alex Friso)
  • Er komt een richtinggevende evaluatie van Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) zodat dit ook in de toekomst aandacht blijft krijgen. (Walter van Peijpe).

Lees of kijk de begrotingsspeech van Rembrandt Rowaan.

Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid
In dit gebied start een wijkvervangingsproject om de wijk groener en klimaatadaptiever te maken. Marleen Schreuder kreeg haar motie ‘’Op de groei’’ aangenomen. Dat wil zeggen dat parkeerplaatsen op termijn plaats gaan maken voor meer groen, mocht de parkeerdruk afnemen.