Volgens GroenLinks is groen en natuur steeds belangrijker in een stad die steeds meer verstedelijkt en waar de ruimte schaars is. De partij ziet dat bestaande natuur onder druk staat en maakt zich hard voor het behoud en bescherming van deze groengebieden.

Initiatiefnemer en raadslid Marleen Schreuder: “Zelfs nu, in tijden van klimaatverandering en wanneer we groen het meest nodig hebben, zijn er partijen die het bebouwen van de Oostvlietpolder een optie vinden. Ook zijn er organisaties die azen op groene tuinbouwgrond voor bedrijvigheid of partijen die het een goed idee vinden om een groot discgolfparcours aan te leggen in Polderpark Cronesteyn. Wij roepen hen een halt toe.

Onze groene gebieden zijn immers cruciaal voor de leefbaarheid van de stad, de volksgezondheid en het welzijn van Leidenaren.” Daarom heeft GroenLinks onder de noemer Groene Parels een lijst opgesteld van parken en natuurgebieden die volgens de partij hoe dan ook onaangetast moeten blijven en bescherming verdienen.

Groene golf dankzij GroenLinks

GroenLinks is al jarenlang groot pleitbezorger van een groener, biodivers en leefbaar Leiden. Er moet veel meer groen oppervlakte in onze stad bijkomen om onze stad toekomstbestendig te maken, vindt raadslid Marleen Schreuder:

“De afgelopen jaren heeft GroenLinks als onderdeel van het stadsbestuur de verandering in gang gezet en deze groene golf wordt steeds meer zichtbaar, zowel in de binnenstad als in de wijken. De aanleg van het Singelpark, de uitvoering van de Groene Kansenkaart, duizenden inwoners die via Samen aan de Slag hun eigen straten vergroenen, Leiden kleurt steeds meer groen. Daar zijn we trots op!”

10 groene parels

GroenLinks wil niet alleen doorgaan met veel meer groen aanleggen, maar dus ook de bestaande natuur goed beschermen. Daarom roept GroenLinks ten minste de volgende 10 groengebieden uit tot Groene Parel. Plekken waar sowieso de natuur op 1 staat en die de partij hoe dan ook wil behouden, beschermen, versterken en met elkaar willen verbinden. Vanaf het noorden gezien gaat het met de klok mee om:

  1. Wijkpark Merenwijk
  2. De Tuin van Noord - Noorderpark - Ons Buiten
  3. Roomburgerpark
  4. Polderpark Cronesteyn
  5. Oostvlietpolder
  6. Park Hooghkamer & Korte Vlietpark
  7. Park Kweeklust
  8. Bos van Bosman
  9. Leidse Hout
  10. De Heemtuin

Groen verbinden

Om de Groene Parels met elkaar te verbinden wil GroenLinks snelle vergroening van locaties die zij Ruwe Diamanten noemt, plekken die nu onnodig versteend zijn. Schreuder: “Ons doel is dat iedereen op 5 minuten loopafstand in het groen kan wandelen, bewegen of spelen. We gaan daarom door met de succesvolle aanpak om wijken te vergroenen. Waar het kan: steen eruit, groen erin!”

Alleen al vorig jaar heeft de raad op deze manier besloten tot 13.000 m2 meer wijknatuur en 300 meer straatbomen. GroenLinks noemt de nieuwe plannen voor de Hoge Mors en het Diamantplein als goed voorbeeld van hoe nieuwe groene verbindingen kunnen worden gemaakt.

Afsluitend roept GroenLinks op om de Groene Parels te verbinden met het Singelpark. “Het Singelpark is het groene collier om onze binnenstad heen. Het Singelpark maken we af en wij willen dat elke Leidenaar vanuit de eigen wijk langs groene routes naar de stad kan”, aldus Schreuder.