Afgelopen vrijdag 8 mei hielden alweer ons vierde digitale vragenuurtje. Net als vorige keer startten we het vragenuurtje met een toelichting vanuit het bestuur door voorzitter Nils Mollema, vervolgd door raadslid Rembrandt Rowaan met een update vanuit de fractie, om af te sluiten met wethouder Yvonne van Delft. Tot slot kreeg iedereen de kans om vragen te stellen. In dit verslag lees je alle punten die besproken zijn en kondigen.

Vanuit het bestuur

Met het bestuur zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verkiezingsplan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit ligt op dit moment bij de diversiteitscommissie voor een laatste check. Volgende week zullen we dit plan delen met de leden en we zijn uiteraard erg benieuwd naar alle reacties.

We vinden het mooi om te zien dat er allerlei nieuwe acties binnen de afdeling en binnen Leiden ontstaan, het is duidelijk te merken dat we een warm hart voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. We hebben nauw overleg met andere afdelingen en we proberen elkaar waar mogelijk verder te helpen. Begin van deze week is er een e-mail rondsturen en een nieuwsbericht geplaatst waarin we vertellen dat de ALV die gepland stond op woensdag 22 mei niet doorgaat. Dit betekent dat bestuursleden Gerard (ICT) en Lauri (Communicatie en DMM) pas na de zomer op de eerst mogelijke ALV gewisseld zullen worden. Wel komt binnenkort de vacature voor bestuurslid communicatie online en kunnen er vast interesse gesprekken worden gevoerd.

Vanuit de fractie

Dit keer vertelde vice-fractievoorzitter Rembrandt de update vanuit de fractie en hij begon met een update rondom corona. 

 

De zorg en testen in de regio

Burgemeester Lenferink, die ook de voorzitter is van Veiligheidsregio Hollands Midden bracht een hoopvol bericht in de brief Stand van zaken COVID-19 VRHM (brief 7). In de regio zijn de patiënten op de IC afgenomen en de reguliere zorg wordt steeds meer opgestart. Verder vertelde Rembrandt over uitbraken van corona in verpleeg- en verzorgingshuizen en de aanpak daarvan. In de brief van de burgemeester wordt het volgende hierover medegedeeld:

 

De afgelopen weken zijn er in de regio enkele uitbraken van COVID-19 geweest in verpleeg- en verzorgingshuizen. Op dit moment worden er circa 150 personen met COVID-19 in de verpleeg- en verzorgingshuizen verzorgd en zijn er circa 100 besmettingen onder personeelsleden. De afgelopen twee weken heeft de situatie zich reeds verbeterd door intensiever testen, een effectief beleid van de instellingen en een ruimere beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn diverse speciale verpleegafdelingen voor Corona-patiënten ingericht en ook zorghotels zijn ingezet. Instellingen in de gehandicaptenzorg werken intensief samen en hebben een gemeenschappelijke COVID-19-locatie ingericht.

 

Ook vertelde Rembrandt over de uitbreiding van testcapaciteit en de keuzes die daarin worden gemaakt. In de brief worden de nieuwe doelgroepen benoemd: 

 

Dat betekent dat het testen en het bron- en contactonderzoek zich de komende weken zal uitbreiden naar professionals in het onderwijs, de kinderopvang en de sport, hulpverleners en mantelzorgers. De GGD’en zijn voorbereid op nieuwe doelgroepen als verdergaande maatregelen worden genomen.

 

Digitale raadsvergadering 

Rembrandt nam ons mee naar de eerste digitale raadsvergadering: “We vergaderen sinds 23 april digitaal met de raad, met Microsoft teams, dat gaat heel goed. Het stemmen ging ook digitaal en ging best goed. Het debat voelt wel echt heel anders en plastischer, maar het is fijn en belangrijk dat we zo door kunnen met de gemeenteraad.” 

De volgende raadscyclus is ook digitaal en wellicht gaat de raad daarna weer fysiek vergaderen.

Tijdens de digitale raadsvergadering van 23 april stemde de hele raad in met het Programma Leiden Klimaatbestendig en Biodivers. Lees hierover in de blogs van onze raadsleden Walter, Marleen, Alex en wethouder Asley. Daarnaast vertelde Rembrandt dat hij samen met bestuurslid Judith van Vliet op 4 mei een krans heeft gelegd, wat een bijzondere gewaarwording was. 

Verder kwam vrijdag 1 mei het slechte nieuws dat de Bed Bad Broodvoorziening is gesloten. Dit nieuws was ook voor de fractie nieuw, omdat de sluitingsdatum op 1 juli gepland stond. Met de coalitiepartijen hebben we een brief opgesteld. De grote vraag is waar de mensen nu zijn. Er wordt naar hen gezocht. Lees hier de oproep aan het college. 

 

Vanuit wethouder Yvonne van Delft 

Ook onze wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie & Cultuur) was aanwezig bij het vragenuurtje om iedereen te informeren over wat de gemeente allemaal doet aan de vervelende gevolgen van het coronavirus.

 

Ondernemers

Ondernemers van onze stad zijn hard getroffen. De Tozo-regeling voor ZZP’ers heeft een hoop aanvragen. Ook de aanvragen voor de bijstandsuitkering zijn sterk toegenomen. Er is een enquête onder ondernemers uitgezet om meer informatie te vergaren. Ook wordt er mentale hulp opgezet voor ondernemers.

 

Evenementen en horeca

Ook de evenementenbranche is hard getroffen. Er vinden gesprekken plaats met de 3 October-vereniging over op welke manier de viering en de rituelen eventueel door kunnen gaan. Ook laat Yvonne weten dat ze aan het kijken zijn hoe we de terrassen open kunnen krijgen en de ruimte op de pleinen hiervoor kunnen benutten. Hier moet wel ook draagvlak voor zijn bij de bewoners(-verenigingen). Daarvoor worden gesprekken gepland met de burgemeester. 

 

Cultuur

De cultuursector in Leiden heeft het ook lastig. Vanaf 1 juni kunnen de musea weer open, maar het is duurder om voor een paar bezoekers open te gaan. Dicht blijven is dan nog goedkoper van de musea. Er zijn gesprekken over hoe het weer opgestart kan worden. Sommige instellingen kunnen hierbij gebruik maken van regelingen. Er is nu een hulpvraag voor €2,5 miljoen gekomen. 

Een aantal kunstenaars hebben voor verpleeghuizen hun opvoeringen gedaan. Die krijgen nu waarschijnlijk betaald vanuit de wijkbudgetten.

 

Vragen

Natuurlijk was er weer een ronde met actuele vragen over situaties in de stad. Mocht je ook vragen hebben aan het GroenLinks bestuur, de fractie of aan onze wethouders. Zorg er dan voor dat je het volgende vragenuurtje erbij bent! Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het bestuur en de fractie.