Dit alles zorgt er ook in Leiden voor dat ons de komende jaren nog heel veel te doen staat en we dus beter vandaag dan morgen kunnen beginnen met de omschakeling naar een nieuwe manier van circulair denken. Zo kunnen we nog grote stappen zetten in de bouwsector, en in de afvalscheiding. Daarnaast zal de gemeente circulair en maatschappelijk verantwoord moeten gaan inkopen. Een goed voorbeeld van een stap richting de nieuwe circulaire economie is in ieder geval al doorgevoerd bij de viering van het Leidens Ontzet door de invoering van de herbruikbare ecoglazen*.

afvalberg

Volledig circulair in 2050

In heel Nederland wordt gewerkt aan een circulaire economie in 2050. Ook in Leiden brengt dat nog veel uitdagingen met zich mee. Hoewel veel afhankelijk is van technologische ontwikkelingen en landelijk beleid, zijn er heel veel stappen die we alvast samen met bewoners en bedrijven willen zetten. Zo maken we afval scheiden steeds makkelijker en toegankelijker, stimuleren we een deeleconomie en gaan we circulair bouwen.

dakdekker

Leiden investeert in groene banen en kennis

Verduurzaming van de Leidse economie brengt veel kansen met zich mee voor groene banen en innovatie. Leiden kan als kennisstad vooroplopen in de ontwikkelingen als we het slim aanpakken. Daarnaast zorgen we ervoor dat extra banen vooral terechtkomen bij diegene die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, door onder andere omscholing en de ontwikkeling van Circulaire Ambachtscentra.
 

luchtvervuiling

We verminderen verkeersoverlast en zorgen voor een schone omgeving

Vervuiling bestaat in vele vormen: zwerfafval, luchtvervuiling, waterverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. We gaan zowel samen met bewoners actieplannen opstellen om zwerfvuil tegen te gaan, als concrete maatregelen nemen om een schone en gezondere stad te krijgen. Onder andere de plannen uit het hoofdstuk Duurzaam Bereikbaar en Natuur in de Stad zijn hierop van invloed.

Met GroenLinks in het College (2018-2022)

...is een circulaire economie een van de prioriteiten van het economisch beleid geworden.

...maken evenementen zoals Het Leidens Ontzet voortaan gebruik van herbruikbare ecoglazen.

...is er werk gemaakt van meer en betere afvalscheiding zoals door experimenten met GFT inzameling in hoogbouw, extra papiercontainers en het besluit van een nieuwe tweede milieustraat.

...wordt gestart met circulair bouwen door meer gebruik te maken van herbruikbare bouwmaterialen, experimenten met een
materialenpaspoort en doet Leiden mee in het Betonakkoord.

...is begonnen met een vuurwerkverbod in de binnenstad.