Leiden heeft altijd haar blik naar buiten gericht en een internationale inslag gehad, met traditioneel een sterke band met Europa. Met de internationale contacten van de universiteit en haar studenten en het Bio Science Park, waar wereldwijd baanbrekend onderzoek gecombineerd wordt met de modernste productietechnieken om de wereld te voorzien van vaccins, heeft Leiden een grote verbinding met de rest van de wereld.

  1. We zetten ons in voor een humaner asielbeleid. Leiden neemt extra vluchtelingen op, en we zetten ons in voor uitgeprocedeerde of ongedocumenteerde vluchtelingen op nationaal en Europees niveau.
  2. Besluiten van de Europese Unie hebben invloed op het leven van Leidenaars. De gemeente gaat daarom burgers beter informeren over de EU en haar effect op Leiden, onder andere door middel van een pagina op de gemeentewebsite.
  3. Leiden wordt een deelnemende gemeente van het Shelter City netwerk, waar mensenrechtenverdedigers in die in hun thuisland gevaar lopen een periode een veilig thuis geboden wordt.
  4. We bevorderen uitwisseling van studenten via onder andere het Erasmus Programma, met extra aandacht voor uitwisseling van mbo-studenten. De gemeente gaat onderzoeken hoe hier stappen in gezet kunnen worden.
  5. In 2022 is Leiden European City of Science. Dit brengen we extra onder de aandacht, vooral bij kinderen en jongeren, onder andere op scholen en in jongerenprogramma’s. Ook betrekken we studenten in de programmering en bij de realisatie van onze ambities op dit gebied

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022):

...is de biodiversiteit van de stad zo toegenomen dat Leiden is uitgeroepen tot een van de tien Europese BiodiverCities.

...heeft Leiden de titel European City of Science 2022 toegekend gekregen, waardoor we de methoden en ervaringen van Leiden als groene banenmotor en kenniseconomie met heel Europa gaan delen.

...is de band met onze internationale zustersteden versterkt, en hebben we ons ingezet voor uitwisseling van kennis en ervaring.