De jeugd heeft de toekomst. Door in kinderen en jongeren te investeren, werken we samen met hen aan een gelukkige, leefbare en houdbare samenleving nu en in de toekomst. Een veilige omgeving, ruimte om buiten te spelen, kennis en vaardigheden kunnen opdoen, kunnen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten en sporten zijn daarvoor belangrijke ingrediënten. Afkomst, geaardheid, financiële, maatschappelijke of sociale verschillen mogen geen beperkende factoren zijn. Zeker na een periode van pandemie en daarmee samenhangende beperkingen is dit helaas niet vanzelfsprekend en zijn extra inspanningen noodzakelijk, op scholen, maar ook daarbuiten.

Zielig kind aan hand ouder

Hulp voor kinderen die het moeilijk hebben

Kinderen die thuis met problemen te maken hebben, moeten goed geholpen worden, en hulp moet vooral snel en integraal geboden worden in de vorm van een maatwerk plan: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Ouders en kinderen spelen in sneeuw

Buiten zijn

Buiten moet ruimte zijn om te spelen of te praten met leeftijdsgenoten. Deze ruimte moet aantrekkelijk, veilig en groen zijn, en toegankelijk voor iedereen. Daarnaast maken we activiteiten voor kinderen zo veel mogelijk gratis, zodat ieder kind mee kan doen.

Laptops op tafel van boven

Leren en ontwikkelen

Alle kinderen en jongeren hebben recht op een fijne en goede omgeving om in te leren en zich te ontwikkelen. Het faciliteren van onderwijs en leer/werkplekken is daarom belangrijk. Dit vormt de basis voor een eerlijke maatschappij met kansen voor iedereen.

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022)

...is er meer aandacht voor mbo-studenten; er zijn meer stageplaatsen voor deze groep en studentenfaciliteiten zijn ook voor hen toegankelijk gemaakt.

...ligt er een gedegen plan om kansengelijkheid van kinderen en jongeren te bevorderen.

...zijn er in de jeugdhulpverlening belangrijke stappen gezet naar een snellere en meer integrale aanpak van problematiek.