1. We gaan meer betaalbare woningen bouwen. Buurten en wijken moeten een fijne mix van bewoners vormen, daarom bevorderen we een mix aan woningtypes in verschillende prijssegmenten. We bouwen meer aantrekkelijke en betaalbare levensloopbestendige woningen in de eigen wijk. 
  2. We zetten verhuiscoaches, seniorenmakelaars, en huurgewenning in het voor oudere Leidenaars die willen verhuizen naar kleinere woningen daarbij te ondersteunen. 
  3. We maken Leiden groener, meer biodivers en klimaatadaptief, zodat ook toekomstige generaties van onze mooie stad kunnen genieten. 
  4. Fietsers en voetgangers staan bij GroenLinks op één. In alle wijken geven we zo veel mogelijk ruimte aan brede, veilige en voor iedereen toegankelijke voetpaden.
  5. Met kunst en cultuur zetten we in op ontmoeting. We introduceren de Leidse Sleutelpas die die inkomensafhankelijk voor iedereen beschikbaar komt en korting geeft op deelname aan sport, kunst, en cultuur. 
  6. De bibliotheek vestigingen blijven open en bieden een breed cursusaanbod.
  7. We bouwen een eerlijke en inclusieve stad, vrij van discriminatie en racisme. Zorginstellingen in Leiden bieden (LHBTIQ+-)inclusieve zorg.