Verkamering

Er is een grote vraag naar kamers en appartementen voor met name studenten en starters. De gemeente moet hier ruimte voor maken en tegelijkertijd overlast tegengaan.

Dat er in de stad woningen worden omgezet naar o.a. studentenkamers (verkamering) is op zich geen probleem. Wel neemt in sommige wijken van Leiden, zoals in Transvaal, de overlast toe door de te grote hoeveelheid verkamerde panden. Hier moet in samenwerking met de wijk zeker wat aan gedaan worden; het huidige gemeentelijke beleid werkt hier onvoldoende. Maar een verbod op het omzetten van woningen in studentenkamers voor heel Leiden gaat te ver en zal zorgen voor een nog groter tekort aan woonruimte voor met name jongeren en studenten.