Maart heeft voor GroenLinks weer veel politieke successen met zich meegebracht. We nemen jullie in deze nieuwsbrief mee in diverse voorstellen: een oproep tot meer dansclubs voor jongeren, protest tegen bomenkap in Vlietland, een dringend pleidooi voor meer sociale huur, de zoektocht naar een nieuwe burgemeester en nog veel meer!

Inclusie & Cultuur

Het was GroenLinks dat al in 2016 de motie ‘Lets’s Dance’ door de Leidse Raad loodste. Onze oproep voor meer dansgelegenheden voor jongeren leidde tot de komst van de Wibar op het waardeiland. Nu, zo’n zeven jaar later wordt de motie opgevolgd. Rosie van Peijpe roept het college op om actief te sturen op vestiging en behoud van dansclubs voor jongeren, binnen en buiten het centrum. Lees hierover meer op onze website: Brede steun voor Motie Let's Dance Again | GroenLinks Leiden

Deze maand werd gedebatteerd over de toekomst van de bibliotheek, BplusC. De hoofdvestiging blijft op de Nieuwstraat in het centrum. GroenLinks is blij met deze keuze, wat ook te lezen valt via het nieuwsartikel: Investeren in bieb nieuwstraat | GroenLinks Leiden. Daarnaast dient ons raadslid Rosie van Peijpe een voorstel in om culturele makers en ondernemers mee te nemen in de nieuwbouwplannen. Op 6 april wordt dit besproken in de gemeenteraad.

Op 21 maart was er de Dag tegen Racisme en Discriminatie. De gemeente heeft hierover een stadsgesprek georganiseerd, waarbij ons raadslid Iris du Pon aanwezig was. Zij werd hierdoor zo geïnspireerd dat ze samen met andere partijen direct schriftelijke vragen indiende, over manieren om discriminatie zoveel als mogelijk tegen te gaan. 

Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Alle vrouwen uit de Leidse raad organiseerden daarom een stadsgesprek over Vrouwen in de Raad, wat plaatsvond op 23 maart. Ons raadslid Marleen Schreuder speelde een belangrijke rol in de organisatie. Lees hier meer: Internationale Vrouwendag: Alle vrouwen uit de gemeenteraad organiseren een Politiek Café door en voor vrouwxn. | GroenLinks Leiden.

Tot slot was er op 31 de internationale dag voor transgenderzichtbaarheid. Ons raadslid Ivo van Spronsen heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Hij pleit voor kosteloze geslachtsverandering in de officiële documenten, zoals in het paspoort en in de basisregistratie personen (BRP). Ook grijpt hij terug op een eerder initiatiefvoorstel van ons raadslid Marleen Schreuder, waarmee het personeelsbeleid van de gemeente Leiden veel inclusiever is geworden voor transpersonen. Hij vraagt het college om een evaluatie van dit nieuwe beleid, twee jaar na dato. Lees meer op: Raadsvragen over geslachtsregistratie wijziging en transgenderbeleid | GroenLinks Leiden.

Duurzaamheid

In Leiden wordt hard gewerkt aan duurzame wijkvervangingsprojecten. Daarbij wordt het riool gescheiden in een afval en een regenwater gedeelte, waarmee we ons wapenen tegen heftigere regenval. Ook verdwijnen er parkeerplaatsen waar dat kan, worden de wijken vergroend en wordt de veiligheid voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen vergroot. De Wijkvervanging van Meerburg staat nu op de rol. Begin april wordt dit voorstel besproken in de gemeenteraad. Raadslid Emma van Bree dient daarbij ook een motie in voor inclusief straatmeubilair: het zo inrichten van de openbare ruimte dat iedereen (zoals skaters en daklozen) zich er welkom voelt.

Het betaald parkeren is in maart uitgebreid. Ook is er een maximum op het aantal parkeervergunningen gezet voor de binnenstad. Op die manier maken we meer ruimte voor groen en woningen en verminderen we CO2 uitstoot. Lees hierover meer in de bijdrage van raadslid Marleen Schreuder: Uitbreiding betaald parkeren in Leiden en maximum aantal parkeervergunningen | GroenLinks Leiden.

Vlietland ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar veel Leidenaren komen er voor recreatie in de natuur. Daarom wil GroenLinks het gebied open en groen houden. We keren ons tegen de plannen om de kern van het gebied te bebouwen met luxe vakantiewoningen, parkeerplaatsen en een restaurant. Op 12 maart is er een demonstratie gehouden tegen de vakantiewoningen. In de Leidse raad is bovendien een motie aangenomen van o.a. ons raadslid Emma van Bree. De Leidse raad keert zich hiermee officieel tegen de bebouwingsplannen!

Sociaal

Op 9 maart besprak de gemeenteraad belangrijke stukken op het gebied van de regionale woningbouw. Met voorstellen stuurde de gemeenteraad de wethouder Bouwen & Wonen op pad richting de regio Holland Rijnland. Twee van die voorstellen kwamen van ons raadslid Ahmet Kargin. Dankzij zijn eerste voorstel pleit Leiden nu voor 35% sociale huur bij nieuwbouwprojecten, in plaats van 30% sociale huur. Met zijn tweede voorstel zet Leiden zich in voor makkelijkere woonurgenties voor dak- en thuislozen, wanneer zij tijdelijk een onderkomen in een andere gemeente gehad hebben.

In maart werd er gesproken over de Gebiedsvisie Park de Zwijger. Dit project heeft veel stof doen opwaaien. Begin april wordt dit voorstel pas behandeld in de gemeenteraad, maar raadslid Ahmet Kargin heeft hierover al wel geschreven op onze website: Wonen langs de Willem de Zwijgerlaan | GroenLinks Leiden

Lokaal bestuur

Dan nog een kort stukje over bestuurszaken. Het zal niemand ontgaan zijn dat GroenLinks bij de provinciale statenverkiezingen in Leiden weer de grootste is geworden. Met 22,3% van de stemmen zijn we ook de grootste GroenLinksstad van het land! De fractie bedankt alle kiezers hiervoor, en natuurlijk ook de campagnecommissie, de vrijwilligers en het lokaal bestuur.

Ook ontvingen wij deze maand een bijzonder bericht van Burgemeester Lenferink. Na 20 jaar dienst aan de stad heeft hij zijn vertrek als burgemeester aangekondigd. De fractie van GroenLinks neemt met weemoed afscheid van deze ontzettend kundige, amicale en hardwerkende burgervader.

De gemeenteraad neemt de leiding in de zoektocht naar een nieuwe Burgemeester. Hiertoe wordt een Vertrouwenscommissie ingesteld, waarin alle Leidse partijen afgevaardigd zijn. De commissie wordt begin april geïnstalleerd. Dit is een proces dat grotendeels geheim is, maar wanneer het kan houden we u als lid natuurlijk op de hoogte!