Het was een mooie GroenLinks-maand: zo werd de Agenda Autoluwe Binnenstad aangenomen, zo komt het Leidse huurteam er en spraken we over DZB. Ook kwam de aanpak schuldhulpverlening en de prestatieafspraken met de woningcorporaties langs. De Plesmanlaan en omgeving wordt dankzij GroenLinks stevig vergroend en binnenkort is er weer een actie in Leiden voor de menselijke behandeling van vluchtelingen.

Autoluwe binnenstad

Lang hebben we erop moeten wachten: de autoluwe binnenstad. Het is door de gemeenteraad en nu kan onze wethouder Ashley North aan de slag met het stap voor stap autoluw maken van onze prachtige historische binnenstad. Door het aannemen van de Agenda Autoluwe Binnenstad verdwijnt de auto meer uit het straatbeeld en maken we ruimte voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Wil je meer weten over Autoluw? Lees dan hier verder: leiden.groenlinks.nl/autoluw

Huurteam

Het Leidse huurteam gaat van start. Op 17 februari besloot het College tot het oprichten van dit huurteam. Nadat ons raadslid Alex Friso bij het vaststellen van de afgelopen gemeentebegroting het geld voor een stevig huurteam bij elkaar wist te organiseren, kan er nu gestart worden. Zo’n huurteam is hard nodig. Alex vertelt je erover in deze video of lees erover op onze site.

Toekomst DZB

Ons raadslid Marcel Terlouw sprak in de raad over de toekomst van de DZB van onze wethouder Yvonne van Delft. Dit schreef Marcel erover: “iedereen in de samenleving moet mee kunnen doen, voor iedereen moet er een plek zijn om op eigen niveau te kunnen participeren. In de toekomstvisie DZB Leiden 2030 is dit op een goede manier vormgegeven. De gemeenteraad gaf het college van B&W een aantal wensen mee om met name de kwaliteit van DZB te waarborgen.” Meer lezen? Dat kan hier.

BplusC

Er was ook nieuws over de geliefde cultuursector. Ons raadslid Walter van Peijpe stelde samen met de PvdA en CDA schriftelijke vragen over wat het eventueel aanbesteden van cultuureducatie nu precies gaat betekenen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van dit onderwijs. De fractie zal met kritische blik de antwoorden bekijken. En de fractie komt zodra deze er zijn met een uitgebreider standpunt. Wil je weten welke vragen Walter stelde? Lees de vragen hier.

Prestatieafspraken met woningcorporaties

Na enige vertraging besprak de Raad de prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties heeft afgesloten. Stevige sociale en voor het eerst ook duurzame afspraken voor de sociale huursector in Leiden. GroenLinks-raadslid Ivo van Spronsen is tevreden, hoewel er nog veel werk aan de winkel blijft. Wil je weten wat er in de afspraken staat? Lees het op onze site.

Tegengaan segregatie in het onderwijs

GroenLinks strijdt al jaren tegen de scheiding van kinderen in het Leidse onderwijs op basis van etnische achtergrond of sociaal-economische status. Het blijkt het hardnekkig probleem, ons raadslid Rembrandt Rowaan stelde er samen met de PvdA vragen over.

Flinke impuls vergroening Plesmanlaan

Het Plesmanplantsoen als extra groene openbare ruimte voor de betaalbare woningen die aan de Plesmanlaan 100 worden gebouwd. Ons raadslid Alex Friso diende een wijzigingsvoorstel in waardoor er een concreet plan komt. Lees wat Alex hierover schrijft.

Aanpak schuldhulpverlening

De Leidse gemeenteraad stelde een prachtige aanpak schuldhulpverlening vast waarin mensen de rust krijgen om hun zaken op orde te brengen, en niet met vele schuldeisers tegelijk om tafel hoeven te zitten. Voor jongeren kan met een saneringskrediet gewerkt worden. En een hele snelle aanpak zorgt ervoor dat mensen niet met extra schulden opgezadeld worden. Ook een goede nazorg helpt mensen niet nogmaals in de problemen te komen. Meer lezen? Lees wat ons raadslid Marcel Terlouw erover schreef.

Leiden stad van vluchtelingen

Op 15 maart doen we als Leiden (brede maatschappelijke en politieke veld) mee aan de “lopend vuur” actie. Gebke coördineert dat voor Leiden, er doen nog 40 steden mee die het vuur doorgeven van Groningen en Maastricht naar Den Haag om aandacht te vragen voor de werkelijk inhumane situaties in de vluchtelingen kampen in Europa, en vooral Moria. In Leiden is op 15 maart om 15 uur een wake met kinderen uit Leiden. De actie wordt bijzonder, alle ins en outs en vind je hier: facebook.com/lopendvuurleiden.

Daarnaast wordt ook hard gewerkt aan humaan beleid ook in Leiden voor alle vluchtelingen, statushouders en dak- en thuislozen. Gebke is met aantal partijen bezig dit vorm geven.

Campagne Tweede Kamerverkiezingen

Nog 17 dagen knallen tot aan de Tweede Kamerverkiezingen zodat we ook landelijk een groener, gezonder en eerlijk Nederland krijgen waar iedereen mee kan doen. Wil je ook meehelpen? Geef je dan hier op.