Geboren en getogen in Leiden, zet ik me vanuit de gemeenteraad in voor een eerlijke stad. Ik houd me bezig met werk en inkomen. Dat gaat over een inclusieve arbeidsmarkt, duurzame banen en bestaanszekerheid voor alle Leidenaren. Het gaat voor mij daarbij over mee kunnen doen: kunnen rondkomen zonder armoede of schulden, genoeg geld hebben om je huis warm te kunnen stoken, te sporten of van cultuur te genieten. Een menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling, ook als het in het leven tegenzit.

Als dochter van een bouwvakker woonde ik met mijn familie in een prettige sociale huurwoning, en kon ik naar een goede school. Daardoor kon ik uiteindelijk afstuderen in (stads)sociologie en bestuurskunde. Momenteel hou ik mij bezig met wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Komende vier jaar houd ik me in de raad bezig met werk en inkomen. Ik zet me in voor een inclusieve arbeidsmarkt, en een effectief armoede- en schuldenbeleid. Voor een eerlijke stad, met bestaanszekerheid en gelijke kansen.

Prescillia is woordvoerder Werk en Inkomen.

“ Laten we elkaar ontmoeten. Samen wonen, samen naar school, samen leven. ”

Die kansen zijn mij geboden door mijn ouders én door een krachtige overheid. Ook voor volgende generaties Leidenaren mag het niet uitmaken of je wieg nu in Slaaghwijk of in de Professorenwijk staat. Dat moet niet bepalen hoe gezond en gelukkig je bent, of welke maatschappelijke kansen je hebt. Helaas doet het dat nu wel.

Voor het realiseren van dat ideaal is het belangrijk dat je contact maakt met veel verschillende mensen. Dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. In het verleden was ik dan ook bestuurslid voor speeltuinvereniging Oosterkwartier in De Kooi: een verzamelplek voor die Leidse kinderen met op dit moment nog verschillende kansen. Bovendien is de Kooi de wijk waar ik woon, met mijn man en twee kinderen. 

Als gemeenteraadslid kom ik heel graag in contact met inwoners en organisaties die goede ideeën hebben voor de stad op het terrein van werk, bestaanszekerheid, armoede en schulden. Neem gerust contact met me op!